Årsmöte i Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige 2020
Tid: Lördagen KLL. 14.00 - 15.30, 24 okt 2020 på Scenkonstmuseet och via länk (Teams)