Varför masken?

Masken för många är ett föremål som täcker eller gömmer personligheten eller används som en symbol eller dekorations objekt. Självklart kan man använda masken på det viset men för övrigt masken gömmer inte eller täcker men avslöjar och är inte en symbol utan ett verktyg för förvandling.

 

Vi är vana att titta på varandras ansikte och läsa av, nästan omedvetet, de små signaler som ansiktet uttrycker. När vi täcker vårt ansikte tittar folk på våra kroppar i sökande efter tecken och är man ovan att spela med mask kommer mycket av ens egen personlighet fram i kroppens uttryck. Om man däremot behärskar speltekniken använder man hela kroppen för att gestalta karaktären på ett mycket tydligare sätt än utan mask.