Officiell hemsida för Svenska Dockteaterföreningen. Adress till oss: UNIMA Box 161 98, 103 24 Stockholm. E-post: info@unima.se

To evaluate the impacts of the COVID-19 crisis in the world puppetry arts sector, UNIMA is participating in the RésiliArt project initiated by UNESCO, to which it is a partner. Läs mer: Internationella hemsidan.

FIGUR

 Internationell figurteaterfestival vid Frölunda Kulturhus

18-23 november 2021

Unima-Sveriges officiella figurteaterfestival

 

Genom styrelsebeslut godkänt av årsmötet 24 oktober 2020 är numera Figur- internationell figurteaterfestival vid Frölunda Kulturhus UNIMA-Sveriges officiella festival.

Festivalen anordnas från och med 2021 av UNIMA-Sverige i samarbete med Figur-nationellt figurteatercentrum på Frölunda Kulturhus. Anledningen är dels att höja festivalens nationella och internationella status, dels att öka möjligheterna till ett närmare samarbete med internationella nätverk och festivaler.

Att driva en festival är ett enormt arbete vad gäller ansökningar, välja ut intressanta grupper och föreställningar, ordna med teknik, planering m.m. Genom att UNIMA aktivt går in som arrangör kan vi inom UNIMA skapa en festivalgrupp som delar på arbetsuppgifterna. Hittills har gruppen bestått av Magnus Erenius, Elin Andersson och Torbjörn Alström. Men det finns ytterligare plats för två personer i gruppen.

Varandes medlem i festivalgruppen innebär att

  • utgöra kärnan i det konstnärliga råd som väljer ut grupper till festivalen.
  • hjälpa till med ansökningar, budgetberäkningar och andra praktiska uppgifter.
  • aktivt arbeta med marknadsföring och planering i samband och inför festivalen
  • delta och genomföra festivalen

 

Till festivalgruppen kan varje UNIMA medlem komma med förslag till föreställningar. FIGUR 2019 hade tema ”Människovärde” och FIGUR 18-23 november 2021 blir temat ”Korsvägar/Crossroads”. Med ett tema att förhålla sig till ges en mer övergripande helhet till festivalen vid val av föreställningar.

Festivalens mål är att presentera 50% internationell högkvalitativ figurteater som vänder sig till en vuxen publik och 50% som vänder sig till barn/unga och familjer.

I samband med festivalen har workshops, seminarier och/eller utställningar arrangerats som berör festivalens tema. Förslag kan skickas till festivalgruppen.

För anmälan att ingå i festivalgruppen eller mer information maila info@unima.se

Välkommen att göra FIGUR 18-23 november 2021 till en fantastisk festival!

Skriv upp datumet i kalendern redan nu!

 

    

It is time to prepare the World Puppetry Day that arrives in 21/3 2021 . Let us make this Day a great day of celebration of puppet that comes to unite the actors of the whole world

Kära Unimavän. Detta är Svenska Unimas nya hemsida.  Skicka till mig om du har information om något du tycker är aktuellt för hemsidan.

Vänligen Sven Wagelin-Challis   sven@unima.se

Ubildningsvecka i Aten i terapeutisk dockteater nästa sommar 2021.

Se även artikel om dockteater

i sociala och terapeutiska

sammanhang under fliken

Dockor inom terapi.


Nytt nummer ute av PAPERDansk tidskrift om modellteater.

Se Margareta Sörensons föredrag på UR Play!

 Dockteater för allt och alla.


”Pinocchios Äventyr”

Teater Sesam

Marielunds dockteater

söker två dockspelare till deras föreställning Den gyllene fisken  www.dockteatern.se

EMERGENCY AID    Call for international solidarity for puppeteers!


Hundreds of puppeteers and their families need your support to cover their food and shelter needs, around the world. UNIMA International throughits Commission for Cooperation is carrying out a fundraising campaign. Every donation is important. Do not underestimate the contribution you can make. If we are thousands sharing a little of what we have,we can add a lot and make a difference. 

To contribute:  Paypal / Money Transfer / GoFundMe Platform / Chuffed Donate now


Please send any queries to the Cooperation Commission via this email address: cooperation@unima.org

 

More information

 Baek Heena är 2020 års pristagare av ALMApriset.

Baek Heena är en av Sydkoreas mest berömda bilderbokskonstnärer. Hennes minutiöst uppbyggda bilderboksvärldar

förundrar och berör. Barnperspektivet är genomgående i hennes berättelser, likaså en orubblig tro på lekens och

fantasins kraft i våra liv.


Om Baek Heena
Baek Heena är född 1971 i Seoul. Hon har studerat vid Ewha Womans University i Seoul och California Institute of the Arts

i USA. Efter att ha arbetat med reklam och animationsfilm för barn började hon skapa egna bilderböcker när hennes

dotter föddes. Hon har gett ut tretton bilderböcker och hon är populär i hela Asien. Hon har belönats med flera priser,

såväl i hemlandet som internationellt.

http://www.alma.se/sv/Pristagare/2020/
Marionetteatern i Stockholm 60 år

Marionetteatern i Stockholm är en välkänd, etablerad teater med starka

traditioner, som “oavbrutet söker nya vägar och presenterar innovativa,

konstnärligt utforskande uppsättningar”. Margareta Sörenson skildrar

Marionetteaterns 60-åriga historia från grundaren Michael Meschkes

konstnärliga ledning till de senaste 20 åren då Helena Nilsson ansvarat

för “en varierad och högkvalitativ repertoar, ofta för en ung publik”.

I bokens inledande kapitel ges en fyllig introduktion till denna uråldriga konstforms

väg in i 2000-talet med ett blandat bagage av bibliska berättelser, lyrisk teater,

dans och satir. Modernismen har gjort sitt tydliga avtryck. Med modernismen

avknoppades en konstnärligt inriktad dockteater från den gamla, mer folkliga och

grova. Sörenson berättar också om dockteatertraditionen i Sverige och

förhållandet till svensk kulturpolitik och satsning på barnkultur.

Vidare beskrivs influenser från bildkonsten såsom Bauhaus och japansk manga.

Konstnärligt utformade bilderböcker för barn har varit en källa att ösa ur. Liksom komplicerad

litteratur och dramatik omtolkad i bildstarka uppsättningar. Boken avslutas med en

verkförteckning 1958–2020.

Margareta Sörenson är journalist, författare och dans- och teaterkritiker i Expressen. Hon

forskar och undervisar i dansens historia och estetik och har tidigare gett ut boken … är bara

ryck på trådar – Marionetteatern under 40 år.


Margareta Sörenson:
Marionetteatern. På väg sedan 60 år
Stockholmia förlag
Utkom 202

Dockteatern Tittut bjuder på ett intressant samtal med

Del 1 Tomas Lundquist. 

Del 2 Tomas Lundquist. 

Del 3 Tomas Lundquist. 

FUNDERAR DU PÅ ATT UTBILDA
DIG TILL DOCKMAKARE?
Då skall du definitivt söka dig hit.