Kära Unimavän. Detta är Svenska Unimas hemsida.  Skicka till mig om du har information

om något du tycker är aktuellt för hemsidan. Vänligen Sven Wagelin-Challis   sven@unima.se

Officiell hemsida för Svenska Dockteaterföreningen. Adress till oss: UNIMA Box 161 98, 103 24 Stockholm. E-post: info@unima.se


BLI MEDLEM I SVENSKA UNIMA? Du får ett kontaktnät över hela världen och mycket rolig information. Maila till info@unima.se

UNIMA OPEN SESSION#2 - DECEMBER 2021


Dear UNIMA members,

We will soon be holding our second Open Session for 2021, and you are all invited. 

It will take the form of four separate discussions, each conducted in one of our three languages with an additional one in English to facilitate the participation of our members in Asia, Australia, and the Pacific region. We have scheduled the discussions for the following dates and times.

  • 3 December,14h-16h30 (2:00 pm-4.30 pm) CET: Open Session in French 

Registration: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vEfbvKLpQ6iXNw9bfuHN8A

  • 8 December, 7h30-9h30 (7.30 am-9.30 am) CET: Open Session in English forAsia, Australia and the Pacific region

Registration: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rejFz_k0Qe-QAXCsyLj-7A

  • 13 December, 14h-16h30 (2:00 pm-4.30 pm) CET: Open Session in English for Europe, Africa, the Americas, and the Caribbean

Registration: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XLcPkRZNQ36dYsUlbsrfuw

  • 14 December, 14h-16h30 (2:00 pm-4.30 pm) CET: Open Session in Spanish

Participate: https://meet.google.com/kkn-qqua-wbw 

The focus of our December 2021 Open Session discussions will be two interconnected topics:

  • Introduction of the UNIMA survey and discussion of its six questions
  • Open discussion on the future of UNIMA


IIM-priset Heders-Püberg

till Michael Meschke!


Institut International de la Marionette i Charleville-Mézières är västra Europas centralort för dockteatern. Där finns en högskoleutbildning, en festival, forskningscentrum och museum.

 

Institutet kan 2021 stoltsera med 40 års verksamhet och har, vid sidan av andra priser, beslutat skapa ett hederspris, Püberg d’honneur (honorary Püberg) som en enig jury beslutat tilldela  Michael Meschke för hans livslånga karriär och för hans undervisning. ”Han har undervisat generationer dockspelare, som i sin tur har fört sina kunskaper vidare. Prisjuryn understryker den enastående internationella dimensionen i Michael Meschkes arbete och hans hängivna arbeta för UNIMA”.

 

Vem är då Püberg? Jo, det är den figur pristagaren får, skapad av Luc Amoros, en av det samtida skuggspelets mästare, en blandning av Punch och Karagöz som Amoros skapade som en rollfigur för mer än 30 år sedan.

 

Michael Meschke grundade Marionetteatern 1958 i Stockholm, Sveriges första fasta dockteater, och var teaterns konstnärliga ledare till 1999, då Helena Nilsson axlade hans mantel. Marionetteatern var tidig med att bjuda barnpubliken konstnärligt kvalificerad teaterkonst och den vuxna publiken spännande och experimentell dockteater. Teatern blev ett fönster mot all världens teater genom inbjudna gästspel och egna, långa turnéer i världen. Michael Meschke var också under många år UNIMA-Sveriges ordförande, tillika styrelseledamot av det internationella UNIMA.  

Se Margareta Sörensons föredrag på UR Play!

 Dockteater för allt och alla.


Marionetteatern i Stockholm 60 år


Marionetteatern i Stockholm är en välkänd, etablerad teater med starka

traditioner, som “oavbrutet söker nya vägar och presenterar innovativa,

konstnärligt utforskande uppsättningar”. Margareta Sörenson skildrar

Marionetteaterns 60-åriga historia från grundaren Michael Meschkes

konstnärliga ledning till de senaste 20 åren då Helena Nilsson ansvarat

för “en varierad och högkvalitativ repertoar, ofta för en ung publik”.

I bokens inledande kapitel ges en fyllig introduktion till denna uråldriga konstforms

EMERGENCY AID    Call for international solidarity for puppeteers!


Hundreds of puppeteers and their families need your support to cover their food and shelter needs, around the world. UNIMA International throughits Commission for Cooperation is carrying out a fundraising campaign. Every donation is important. Do not underestimate the contribution you can make. If we are thousands sharing a little of what we have,we can add a lot and make a difference. 

To contribute:  Paypal / Money Transfer / GoFundMe Platform / Chuffed Donate now


Please send any queries to the Cooperation Commission via this email address: cooperation@unima.org

 

More information