International Puppet therapy training 2021

Varmt Välkommen till denna sida vem Du än må vara. Webbsidan tillhör Dockteaterföreningen UNIMA Sverige, ett av över 80 nationella centra som ingår i UNESCO-organisationen UNIMA International. UNIMA står för Union Internationale de la Marionnette. Mer står att läsa på www.unima.se, samt www.unima.org

Inom den internationella organisationen finns ett tiotal kommissioner varav EDT Commission är en. EDT står för Education, Development, Therapy; mer står att läsa under egen flik på denna sida. Sedan många år har arbete skett runt om i landet - inte minst av Annette Cegrell Sköld, tidigare verksam på Frölunda Kulturhus - för att organisera det nationella arbetet kring pedagogiska och terapeutiska frågor inom dockteaterns domäner. 

Först vår-vintern 2015 fattades beslut i UNIMA-Sverige om tillskapandet av ett nätverk inom föreningen. Målen i internationella EDT-kommissionen översattes till svenska och användes som mall för det nationella nätverket. Detta står att läsa om på följande sidor jämte litteratur, läsning och events. Sist men inte minst: Ingrid Lagerqvist kan ses som pionjär inom såväl pedagogik som terapi. Hennes kopplingar till olika kulturer omfattar både geografisk och yrkesmässig mark. Hon stod med en fot i Sverige och en i Världen, en i skolan och en inom vården. 

Läs & Låt Dig inspireras!

Åsa Viklund,
asa(at)unima.se


Åsa Viklund är medlem i EDT-kommissionen som arbetar med Education, Development och Therapy i internationella UNIMA och ansvarig för terapirelaterade frågor inom UNIMA Sverige. Vill du ha löpande information? Registrera dig och få vårt nyhetsbrev.